Italië informatie

Ligging
Grenst aan het noorden met Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië

Hoofdstad: Rome

Landoppervlakte:
ongeveer 301.263 km²

Bevolking: Ongeveer 58 miljoen

Regeringsvorm: Republiek

Klimaat: Mediteraan

Tijdszone: Greenwich tijd(GMT) +1 tot +2

Kustlijn:

Munteenheid: Euro

Religie: 90% Rooms-katholiek, 10% overig

Officiele taal: Italiaans

Nationale feestdag: 2 juni

Hoogste punt:

Geschiedenis van Italië (enkele belangrijke punten uit de geschiedenis)

De geschiedenis van Italië is erg lang. Voor de opkomst van het Romeinse Rijk werd Italië bewoond door een groot aantal volken. De machtigste bewoners waren de Grieken (in het zuiden en op Sicilië) en de Etrusken (in het huidige Toscane). In de streek rond Rome leefden Latijnen, Sabijnen en Etrusken die een rol hebben gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad. In 753 voor Chr. werd de stad Rome gesticht. In het jaar 191 voor Chr. is bijna heel Italië door Rome veroverd. In de jaren 190 voor Chr tot het jaar 40 vond er een enorme uitbreiding van het Romeinse Rijk plaats. In 190 v.C. tot het jaar 40 v.C. komen bijna alle kusten rond de Middellandse Zee in handen van Rome en Julius Caesar verovert Gallië. Van 553 tot 568 hebben de Byzantijnen de macht in Italië. Van 568 tot 774 heersen de Longobarden over het grootste deel van Italië. In 774 verslaat Karel de Grote de Longobarden. In 888 wordt Noord-Italië een zelfstandig koninkrijk. In het zuiden beginnen in 1029 de Noormannen aan de opbouw van hun koninkrijk. De laatste Noormannenkoning van Zuid Italië sterft in 1189 en doordat de Duitse koning is getrouwd met de erfgename van het rijk, wordt Zuid Italië van Duitsland. In 1348 doodt een hevige pestepidemie 1/3 van de bevolking van Italië. In de 15e eeuw is de renaissance. De 16e eeuw staat in het teken van de strijd tussen Frankrijk en de Habsburgers om de oppermacht in Europa. Tussen 1521 en 1559 bevechten deze staten elkaar onder meer om het bezit van Italië. In 1559 maakt het verdrag van Cateau-Cambrésis een einde om de strijd om de macht in Italië. Bijna heel Italië komt onder het gezag van de Habsburgers. In 1796 trekt het leger van Napoleon Italië binnen en vestigt daar een aantal republieken. In 1815 is de ondergang van Napoleon. In 1861 roept het eerste Italiaanse parlement het Koninkrijk Italië uit. In 1870wordt Rome ingenomen en bij het koninkrijk gevoegd. In 1915 tot 1918 is Italië betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Van 1940 tot 1943 neemt Italië deel aan de Tweede Wereldoorlog. In 1943 landen de geallieerden op Sicilië en wordt Mussolini afgezet en het fascistische regime omvergeworpen. In 1946 kiest Italië er in een referendum voor om een republiek te worden.

Italiaanse specialiteiten

PizzaItaliaanse gerechten - salade, spaghetti

Klimaat in Italië

Italië is een langgerekt land en het klimaat is dus gevarieerd. De Alpen in het Noorden hebben een ander klimaat dan de gebieden in het zuiden. Door de bergen kunnen de temperaturen zelfs op korte afstand veel van elkaar verschillen. Het noorden van Italië heeft koude winters en warme, vochtige zomers. De Po-vlakte heeft droge zomers. Vanaf Toscane naar het zuiden heersen al vroeg in het voorjaar zomerse temperaturen tot laat in de herfst. De winters zijn daar mild in vergelijking met Nederland. Op Sicilië en Sardinië zijn de zomers warm en droog.